Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming zet zich in om zijn websites toegankelijk te maken in overeenstemming met de Koninklijk Besluit 1112/2018 van 7 september over de toegankelijkheid van websites en toepassingen van de overheid voor mobiele apparaten..

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform met de RD 1112/2018 vanwege de uitzonderingen en non-conformiteit van de volgende aspecten.

Inhoud niet toegankelijk

De inhoud hieronder is niet toegankelijk om de volgende redenen:

 • Niet-naleving van RD 1112/2018:
  • De portal kan inhoud in andere talen bevatten waarbij de taalwijziging niet correct is aangegeven.
  • Alleen audio-multimedia-elementen hebben geen alternatief
  • Er zijn video's zonder ondertiteling
  • Er is tekstuele inhoud zonder voldoende contrast
  • Het is te zien dat in sommige gevallen de scherpstelling niet voldoet aan de minimaal vereiste contrastratio.
  • In sommige gevallen kan de inhoud overlappen
 • Onevenredige belasting:
  • Niet van toepassing.
 • Inhoud valt niet onder de toepasselijke wetgeving:
  • Er kunnen documenten in PDF-formaat zijn die vóór 20 september 2018 zijn gepubliceerd en die niet volledig voldoen aan alle toegankelijkheidsvereisten.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 30 mei 2023.

De methode die voor deze verklaring is gebruikt, is een zelfevaluatie die door het bedrijf zelf is uitgevoerd met ondersteuning van de IRA-tool (Toegankelijkheidsonderzoeksrapport) van het Waarnemingscentrum voor Toegankelijkheid.

Laatste herziening van de verklaring: 30 mei 2023.

Opmerkingen en contactgegevens

Mededelingen over toegankelijkheidsvereisten

Je kunt mededelingen doen over toegankelijkheidseisen (artikel 10.2.a van RD 1112/2018), zoals bijvoorbeeld:
 • elke mogelijke niet-naleving door deze website melden.
 • andere moeilijkheden doorgeven om toegang te krijgen tot de inhoud.
 • alle andere vragen of suggesties voor verbetering met betrekking tot de toegankelijkheid van de website via de contactformulier van deze website.
Mededelingen worden ontvangen en verwerkt door het verantwoordelijke bedrijf.

Toegankelijke informatieverzoeken en klachten

Door de contactformulier aanwezig kunnen zijn:

 • een klacht over de naleving van de voorschriften van KB 1112/2018 of
 • een verzoek om toegankelijke informatie met betrekking tot:
  • inhoud die is uitgesloten van het toepassingsgebied van KB 1112/2018 zoals vastgesteld in artikel 3, lid 4
  • inhoud die is vrijgesteld van de toegankelijkheidsvereisten omdat deze een onevenredige belasting vormt.

In het verzoek om toegankelijke informatie moeten de feiten, redenen en het verzoek duidelijk worden vermeld om aan te tonen dat het verzoek redelijk en legitiem is.

Aanvraagprocedure

Als een verzoek om toegankelijke informatie of een klacht eenmaal is ingediend, het is afgewezen, de belanghebbende het niet eens is met de genomen beslissing, of het antwoord niet voldoet aan de vereisten van artikel 12.5 van Koninklijk Besluit 1112/2018, kan de belanghebbende een klacht indienen. Evenzo kan een klacht worden ingediend indien geen antwoord is verkregen.

De klachtenprocedure van artikel 13 van Koninklijk Besluit 1112/2018 kan worden gestart via deze link.

Optionele inhoud

De website:

 • is ontworpen in overeenstemming met de huidige normen en voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid, en voldoet aan de prioriteit 2 (AA) controlepunten gedefinieerd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) specificatie.
 • is geoptimaliseerd voor de nieuwste huidige versies van Chrome, Edge, Firefox, Safari en Opera
 • is ontworpen om correct te worden weergegeven in elke resolutie en op elke desktop, tablet of mobiel apparaat (responsive design).
 • is gemaakt met HTML5 als opmaaktaal en CSS 3 stylesheets voor het ontwerp.

Daarnaast wordt de inhoud voortdurend gecontroleerd en herzien om de interpretatie te vergemakkelijken en de navigatie door het webportaal te verbeteren.

nl_NLNederlands
×
Naar de inhoud springen